Navigace

Obsah

Priority

Naše priority a mnoho možností vidíme

 • ve využití klidného venkovského prostředí k výuce
 • ve využití menšího počtu žáků ve třídě k většímu individuálnímu přístupu
 • ve výuce angličtiny od 1. třídy
 • v práci s výpočetní technikou a moderními komunikačními a prezentačními technologiemi
 • ve sportovní výchově a výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu
 • ve všestranné nabídce zájmových útvarů a v aktivním využití volného času
 • ve vytváření rovnocenných podmínek pro talentované žáky i pro žáky s různým druhem postižení
 • v udržování přátelských vztahů, příjemné pracovní atmosféry v třídních kolektivech i mezi učiteli a žáky
 • ve výchově k regionálním tradicím

 

ŠKOLA MNOHA MOŽNOSTÍ

 • mezilidské vztahy
 • mnoho možností
 • milé prostředí
 • moderní výuka