Navigace

Obsah

Historie školy

Škola jako instituce má v Mrákově více než dvousetletou tradici. První škola v naší obci – jednotřídní – byla zřízena v roce 1790. V r. 1815 byla postavena nová škola, která ale za velkého požáru v Mrákově r. 1891 vyhořela. O dva roky později se začala vedle mrákovské fary stavět škola nová. V ní se vyučovalo už ve třech třídách a od roku 1889 přibyla třída čtvrtá. V prvním válečném školním roce 1939-1940 se počet tříd zvýšil na pět. Do měšťanské školy docházeli žáci do Domažlic. Půl století, od roku 1918, probíhala jednání o stavbě nové budovy školy. Hledal se nový pozemek, opakovaně nebyly schváleny stavební plány nebo chyběly peníze. Až v roce 1959 se začalo na okraji Mrákova se stavbou nové devítileté školy se samostatnou budovou školní jídelny, hřištěm, velkou zahradou a školním parkem.

Prvního září 1961 byla nová škola slavnostně otevřena. Nastoupilo do ní tehdy 240 žáků. Během její existence jejich počet vzrostl až na 260 (ve školním roce 1965-66), nyní do ní dochází 200 žáků. Školu navštívily během její 46-leté historie i významné osobnosti, jako např. slavná gymnastka a sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská, hudební skladatel Jindřich Jindřich nebo ministryně školství PhDr. Miroslava Kopicová. V roce 2011 oslavila naše škola za účasti široké veřejnosti 50 let svého trvání.

V uplynulých 12 letech se zde vybudovalo mnoho nového. Nejrozsáhlejší byla rekonstrukce tělocvičny v r. 2005, výměna oken a zateplení celé budovy včetně nové fasády v r. 2010, dále byly vybudované nové učebny informatiky a školních dílen, zcela zrekonstruovány byly šatny a umývárny u tělocvičny, WC a umývárny v budově školy, školní družina, nově vybavena byla místnost studovny. Do budoucna plánuje současné vedení školy ve spolupráci s OÚ v Mrákově výstavbu dalších sportovišť v blízkosti školy.