Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 152
TÝDEN: 152
CELKEM: 546621

Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 20. května 2021  č. 34/2021

Přítomni: p. Anderlová, p. Auer, p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Duffek
Omluveny: p. Květonová, p. Ticháčková, p. Formanová, p. Vísnerová

Program:

 

  1. Přivítání, program zasedání
  2. Seznámení s hospodářským výsledkem za rok 2020
  3. Seznámení se schválenými rozpočty ZŠ Mrákov na rok 2021
  4. Informace o distančním vzdělávání
  5. Aktuality ze života školy
  6. Podněty a návrhy členů ŠR
  7. Termín příštího zasedání
  8. Diskuse

 

 

 

Ad 1) Předsedkyně ŠR p. Anderlová přivítala členy ŠR a seznámila je s               programem.

 

Ad 2) Členové ŠR byli seznámeni p. ředitelem Duffkem s hospodářským 

výsledkem za rok 2020.

 

Ad 3) Členové ŠR byli seznámeni p. ředitelem Duffkem se schválenými  

rozpočty na rok 2021.

 

Ad 4) Členové ŠR byli informováni p. Anderlovou a p. ředitelem Duffkem o   aktuálním stavu ve škole v souvislosti se zákazem osobní účasti žáků na        vyučování z důvodu prevence nebezpečí vzniku onemocnění COVID - 19

 

Říjen            od 14. 10. distanční výuka celá škola

Listopad    od 18. 11. prezenční výuka 1. a 2. třída

                    od 30. 11. prezenční výuka I. stupeň, rotační výuka II. stupeň

Prosinec     od 14.  – 18. 12. rotační výuka

Leden          od 4. 1. prezenční výuka 1. – 2. třída, ostatní distanční výuka          Únor            od 1. 2. prezenční výuka 1. – 2. třída, ostatní distanční výuka

Březen         distanční výuka celá škola

Duben          od 12. 4. rotační výuka I. stupeň, ostatní distanční výuka

Květen         od 3. 5. rotační výuka celá škola

                     od 17. 5. prezenční výuka celá škola

 

Prezenční výuka probíhá za zvýšených bezpečnostních opatření (roušky,       desinfekce, rozestupy, homogenita skupin …) dle doporučení MŠMT.

 

Testování na Covid - 19 probíhá každé pondělí první hodinu (dříve i čtvrtek),       v průběhu testování nevznikla situace, kdy by žák nebo učitel byl pozitivní.

 

Školní jídelna připravuje obědy pro žáky ve škole i pro žáky, kteří zůstávají      při rotační výuce doma. Obědy si mohou donést domů v přinesených  nádobách.

 

Ad 5)

- celkem 218 žáků (5 žáků se vzdělává v zahraničí)

- zápis prvňáčků se uskutečnil korespondenčně od 6. 4. – 23. 4.

zapsáno 22 žáků do první třídy (5 žádostí o odklad) tř. uč. J. Blahutová

- žáci 9. třídy byli úspěšně přijati na další stupeň vzdělávání

- na GJŠB – z 5. třídy žádný zájemce

                  – ze 7. třídy 4 žáci: N. Šrámková, J. Tilkovský, K. Hrbáčková, R. Šizlingová

 

personální a organizační změny na příští ŠR

- na MD (18. 4.) odešla p. uč. M. Johánková, třídnictví 7. A převzala p. uč. J. Kohoutová

- v příštím školním roce letošní 7. A a 7. B spojena, třídní učitel J. Herčík

- budoucí 6. třída (26 žáků) bude naplněna do výše 30 žáků tř. uč. L. Formanová

- od 1. 9. 2021 zaveden komunikační program Bakaláři (TK, ŽK, rozvrhy…)

- od 24. 5. začne přestavba školního sportovního hřiště

 

výchovně vzdělávací proces

- úspěšné přijímací řízení žáků 7. a 9. třídy ukazuje na dobrou práci       při distančním vzdělávání

- RVP platný od 1. 9. 2005 zaznamenal úpravy, proto je nutné upravit ŠVP, úpravy budou platit od 1. 9. 2021

(změny v obsahu učiva, zaměření na výuku Inf…)

- SCIO testy vypracovali žáci 9. a 5. třídy, připravuje se testování 7. třídy

- 12. února vyhlášení soutěže Offline z nudy, celoškolní soutěž v plnění úkolů, nesouvisejících s výukou (sportovní úkoly, pomoc v domácnosti …)

 

 

Ad 6) Paní Houdková zmínila různé přístupy žáků k domácímu vyučování a           různé požadavky a připomínky z řad rodičovské veřejnosti.

Paní Kašová poznamenala, že se žáci těšili do školy hlavně na kolektiv                 spolužáků.

Pan Auer nabídl domluvit setkání se skupinou pracovníků a žáky ZŠ                              s přednáškou o finanční gramotnosti.

 

 

Ad 7) Příští termín zasedání ŠR je stanoven na čtvrtek 14. 10. 2021 od 17 h.

                                         

 

Ad 8) Diskuse proběhla na téma:

- distanční vzdělávání

- hodnocení žáků na konci školního roku

- využití komunikačního kanálu Bakaláři

- soutěž Offline z nudy

- nový sportovní areál na školním hřišti

         

 

Zapsala: Anderlová Barbora

Zápis proveden a schválen 24. 5. 2021 


2. 6. 2021 Zobrazit méně

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 15. října 2020 č. 33/2020

Přítomni: p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová, p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová, p. Ticháčková, p. Duffek

23. 11. 2020 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 28. května 2020 č. 32/2020

Přítomni:    
p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová,
p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová,
p. Ticháčková, p. Duffek

14. 6. 2020 Zobrazit více

Zápis z voleb do školské rady

22. 11. 2018 proběhly volby do školské rady

28. 11. 2018 Zobrazit více

Složení školské rady

Složení školské rady

8. 7. 2009 Zobrazit více

Jednací řád školské rady Základní školy Mrákov

ČI. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů. ČI. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředse ...

24. 4. 2009 Zobrazit více

Stránka

  • 1