Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 19. května 2022  č. 36/2022

Přítomni: p. Anderlová, p. Blahutová, p. Formanová, p. Houdková,
p. Kašová, p. Květonová, p. Duffek

Omluveni: p. Auer, p. Barnová

2. 6. 2022 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 14. října 2021 č. 35/2021

Přítomni: p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová,
p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová, p. Duffek
Omluvena: p. Ticháčková

21. 10. 2021 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 20. května 2021  č. 34/2021

Přítomni: p. Anderlová, p. Auer, p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Duffek
Omluveny: p. Květonová, p. Ticháčková, p. Formanová, p. Vísnerová

2. 6. 2021 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 15. října 2020 č. 33/2020

Přítomni: p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová, p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová, p. Ticháčková, p. Duffek

23. 11. 2020 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 28. května 2020 č. 32/2020

Přítomni:    
p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová,
p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová,
p. Ticháčková, p. Duffek

14. 6. 2020 Zobrazit více

Jednací řád školské rady Základní školy Mrákov

ČI. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů. ČI. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředse ...

24. 4. 2009 Zobrazit více

Stránka

  • 1