Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 19. května 2022  č. 36/2022

Přítomni: p. Anderlová, p. Blahutová, p. Formanová, p. Houdková,
p. Kašová, p. Květonová, p. Duffek

Omluveni: p. Auer, p. Barnová

2. 6. 2022 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 14. října 2021 č. 35/2020

Přítomni: p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová,
p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová, p. Duffek
Omluvena: p. Ticháčková

21. 10. 2021 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 20. května 2021  č. 34/2021

Přítomni: p. Anderlová, p. Auer, p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Duffek
Omluveny: p. Květonová, p. Ticháčková, p. Formanová, p. Vísnerová

2. 6. 2021 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 15. října 2020 č. 33/2020

Přítomni: p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová, p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová, p. Ticháčková, p. Duffek

23. 11. 2020 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 28. května 2020 č. 32/2020

Přítomni:    
p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová,
p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová,
p. Ticháčková, p. Duffek

14. 6. 2020 Zobrazit více

Zápis z voleb do školské rady

22. 11. 2018 proběhly volby do školské rady

28. 11. 2018 Zobrazit více

Složení školské rady

Složení školské rady

8. 7. 2009 Zobrazit více

Jednací řád školské rady Základní školy Mrákov

ČI. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů. ČI. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředse ...

24. 4. 2009 Zobrazit více

Stránka

  • 1