Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Exkurze do pivovaru

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 110
TÝDEN: 256
CELKEM: 491957

Navigace

Obsah

Stránka

 • 1

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 28. května 2020 č. 32/2020 č. 32/2020

Přítomni:    
p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová,
p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová,
p. Ticháčková, p. Duffek

14. 6. 2020 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 10. října 2019 č. 31/2019

Přítomni:    p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerá, p. Barnová, p.Houdková, p. Kašová, p. Květonová, p. Duffek

Omluveni: p. Ticháčková     

24. 10. 2019 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 16. května 2019 č. 30/2019

Přítomni: 
p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová, p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová, p. Ticháčková, p. Duffek

29. 5. 2019 Zobrazit více

Zápis z voleb do školské rady

22. 11. 2018 proběhly volby do školské rady

28. 11. 2018 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 11. října 2018       č. 29/2018

Přítomni:   
p. Anderlová, p. Blahutová, p. Formanová, p. Barnová, p. Svobodová,p. Konopová, p. Řezníčková, p. Duffek

Omluveni: p. Tilkovský, p. Michálek     

Program:

 

 1. Přivítání, program zasedání
 2. Seznámení s Výroční zprávou za rok 2017/2018
 3. Informace o šetření stížnosti ČŠI
 4. Seznámení se 6. vydáním ŠVP a úpravou ŠŘ (GDPR)
 5. Informace o školním roce 2018/2019
 6. Aktuality ze života školy září – říjen 2018
 7. Podněty a návrhy členů školské rady
 8. Termín příštího zasedání ŠR
 9. Diskuse

 

Ad 1) Předsedkyně ŠR přivítala přítomné členy a seznámila je s programem

zasedání.

 

Ad 2) Členové ŠR byli seznámeni p. řed. Duffkem s Výroční zprávou o činnosti

ZŠ Mrákov za rok 2017/2018, poté byla Výroční zpráva schválena bez připomínek. 

 

Ad 3) P. řed. Duffek informoval členy ŠR o šetření a výsledku stížnosti ČŠI ze dne 18. 5. 2018.

 

Ad 4) Členové ŠR byli seznámeni p. řed. Duffkem s 6. vydáním ŠVP a změnami     ve školním řádu vzhledem ke GDPR, poté byl školní řád schválen bez připomínek. 

 

Ad 5) Členové ŠR byli seznámeni B. Anderlovou o personálních

změnách a aktuálním stavu v letošním školním roce

 

Výchovně vzdělávací proces:

 • počet žáků 213 (z toho dva žáci žijí ve Švýcarsku)
 • žáků I. třídy 20, tř. uč. Lucie Vísnerová
 • 9 nových žáků přestoupilo z jiné ZŠ

(1 ž. do I. tř., 1 ž. do III. tř., 1 ž. do IV. tř., 5 ž. do VI. tř.,1 ž. do VIII. tř.)

 • počet žáků se SVP 22
 • tělesně postižený žák v IX. třídě
 • školní družina 30 žáků z I. a II. třídy
 • pro žáky III., IV. a V. třídy v odpoledních hodinách probíhá mimoškolní zájmová činnost s DDM s názvem „Krtek“
 • p. Elena Anna Weberová působí jako asistentka pedagoga v IX. třídě
 • p. Lenka Foistová působí jako asistentka pedagoga v VII. B třídě  
 • p. Martina Král Miková působí jako asistentka pedagoga v VIII. třídě          
 • všechny třídy se učí podle RVP „ZŠ Mrákov – škola mnoha možností“
 • velký zájem je o sportovní, poznávací i kulturní kroužky
 • žáci IX. třídy využívají jako přípravu na přijímací řízení nepovinné

semináře z Čj a M

 • i v letošním roce jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol, všichni žáci dostávají pravidelně zdarma zeleninu nebo ovoce

 

Změny v pracovním procesu:

 • p. Lucie Vísnerová po MD nastoupila jako třídní učitelka do I. třídy

 

Technické zabezpečení ZŠ:

 • úspěšně se rozběhlo vydávání obědů pomocí čipů

 

Ad 6)  B. Anderlová seznámila členy ŠR o akcích ZŠ za září a říjen 2018

(tradiční vítání prvňáčků Senátem, výstava skotu, Horšovsko-týnské sportovní hry, dopravní výchova IV. a V. třída, ,VI. tř. adaptační výlet na Baldov, VI. a VII. tř. exkurze do Techmánie v Plzni, turistický klub pořádal výlet do Plas, Letové ukázky dravců, VII. tř. exkurze do Depa v Plzni, informace o třídění a recyklaci odpadů, dějepisná přednáška Husité

pro IV.- IX. tř., atletická liga, v rámci projektu Sazka olympijský víceboj se uskutečnil trénink s ambasadorkou Kristýnou Hoidarovou Kolocovou)

     Připravujeme: branné dny 25. – 26. 10. před podzimními prázdninami,          plavecký výcvik pro I. stupeň ve Kdyni z důvodu rekonstrukce plaveckého bazénu v Domažlicích, návštěva Úřadu práce a projektu

     Od vzdělání          k zaměstnání IX. třída, Čertí škola, barevný týden, vánoční    besídky, vánoční koncert, vystoupení 9. tř.

 

Ad 7) Členové ŠR navrhli

         - aby některé informace o škole, které vyšly najevo z dotazníkového      šetření          Mapa školy (z loňského školního roku), byly připomenuty na společných      třídních schůzkách v listopadu.   

- aby na společných třídních schůzkách také promluvil o nebezpečí facebooku příslušník PČR

 

Ad 8) Příští termín zasedání ŠR je stanoven na čtvrtek 16. 5. 2019.

 

Ad 9) Diskuse proběhla na téma:

 • výsledky a dopady stížnosti ČŠI
 • výsledky šetření Mapa školy
 • nebezpečí facebooku
 • mobilní telefony ve škole

 

Zapsala: Mgr. Anderlová Barbora

Zápis proveden a schválen 15. 10. 2018 


2. 11. 2018 Zobrazit méně

Složení školské rady

Složení školské rady

8. 7. 2009 Zobrazit více

Jednací řád školské rady Základní školy Mrákov

ČI. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů. ČI. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředse ...

24. 4. 2009 Zobrazit více

Stránka

 • 1