Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 108
TÝDEN: 254
CELKEM: 491955

Navigace

Obsah

Stránka

 • 1

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 28. května 2020 č. 32/2020 č. 32/2020

Přítomni:    
p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová,
p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová,
p. Ticháčková, p. Duffek

14. 6. 2020 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 10. října 2019 č. 31/2019

Přítomni:    p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerá, p. Barnová, p.Houdková, p. Kašová, p. Květonová, p. Duffek

Omluveni: p. Ticháčková     

24. 10. 2019 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 16. května 2019 č. 30/2019

Přítomni: 
p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová, p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová, p. Ticháčková, p. Duffek

 

 

Program:

 

 

 1. Přivítání, program zasedání
 2. Volba předsedy a místopředsedy ŠR
 3. Projednání a schválení jednacího řádu ŠR
 4. Seznámení s hospodářským výsledkem za rok 2018
 5. Seznámení se schválenými rozpočty ZŠ Mrákov na rok 2019
 6. Informace o kontrole ČŠI
 7. Aktuality ze života školy
 8. Podněty a návrhy členů ŠR
 9. Termín příštího zasedání
 10. Diskuse

 

Ad 1)  Ředitel ZŠ přivítal nově zvolené zástupce ŠR a seznámil je s programem.

 

Ad 2) Členové ŠR potvrdili ve funkci stávající předsedkyni školské rady paní          Barboru Anderlovou, do funkce místopředsedy ŠR zvolili pana Josefa Auera.

 

Ad 3) Členové ŠR projednali a schválili jednací řád školské rady.

 

Ad 4) Členové ŠR byli seznámeni p. ředitelem Duffkem s hospodářským 

výsledkem za rok 2018.

 

Ad 5) Členové ŠR byli seznámeni p. ředitelem Duffkem se schválenými  

rozpočty na rok 2019.

 

Ad 6)   Ředitel ZŠ informoval členy ŠR o inspekční činnosti, která se uskutečnila 3. 4. zápis do 1. třídy, 10. 4. – 12. 4. 2019.

Předmět kontroly: Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského  zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují      k poskytování vzdělávání a školských     služeb, vykonávaná podle § 174 

odst. 2 písm. d) školského zákona.

Závěry byly poskytnuty členům ŠR k nahlédnutí, ŠR inspekční zprávu          

projednala.

 

 

 

Ad 7)          P. Anderlová informovala členy ŠR o školní a mimoškolní činnosti v ZŠ:

         Personální obsazení a organizace ped. procesu

         - celkem letos 213 žáků

         - zápis se uskutečnil 3. 4. 2019, přijali jsme 25 budoucích prvňáčků

         (3 odklady), tř. uč. Libuše Hrušková

         - do budoucí 6. třídy přestoupí 6 nových žáků, vzhledem k navýšení                        počtu          na 30 žáků a příchod zrakově postiženého žáka, budoucí šestou             třídu rozdělíme na dvě, tř. uč. p. Johánková a p. uč. Herčík

         - na GJŠB odchází -  3 žákyně ze 7. třídy 

         - letošní 7A a 7B bude spojena (25 žáků)

         - žáci 9. třídy byli úspěšně přijati na další stupeň vzdělávání  

         - po MD se vrací p. uč. Blanka Mužíková (od 1. 9. 2019)

         - od pololetí nastoupila nová hospodářka p. Hilgartová (za p. Smazalovou)

         - na MD odešla kuchařka p. Vogeltanzová

         - v ŠJ nové pracovní síly p. Růžková, p. Weberová

    

         Výchovně vzdělávací proces

 • plnění ŠVP v plné míře
 • plavecký výcvik 2. - 5. tř. (Kdyně)
 • dopravní výchova 4. – 5. tř.
 • lyžařský výcvik 7. – 8. tř. (Špičák)
 • turistický zájezd Krušné hory
 • divadelní představení, zeměpisné přednášky, exkurze, výlety
 • proběhly školní a třídní projektové dny
 •  prezentujeme akce v tisku a na webových stránkách

                

Reprezentace školy

 

Účast na sportovních soutěžích

 • Basketbal
 • Vybíjená 5. tř.
 • Přehazovaná
 • úspěšně proběhla sezóna přespolních běhů (Kout, Bělá, Škarman, Díly, Zelenov)
 • Pohár rozhlasu II. st.
 • Štafetový pohár I. st.
 • Fotbal Mc Donald Cup I. st.,
 • Volejbal 

                                        

Účast na vědomostních soutěžích

 • vědomostní olympiády (Z, D, Aj..)
 • matematické soutěže Pythagoriáda, Klokan, Pangea
 • psaní na klávesnici PC
 • rybářská olympiáda

 

 • soutěž mladých zdravotníků
 • dopravní soutěž
 • šachový turnaj

 

Ad 8) Zástupci ŠR byli vyzváni, aby dali případné podněty ke Koncepci                 rozvoje ZŠ Mrákov na období 2019 - 2024 (viz příloha)

 

Ad 9) Příští termín zasedání ŠR je stanoven na čtvrtek 10. 10. 2019 od 17 h.

 

Ad 10) Diskuse proběhla na téma:

- modernizace přihlašování a odhlašování obědů, výdej na čipy

- ČŠI na ZŠ Mrákov i okolních školách

- rozdělení budoucí 6. třídy

 

 

 

Zapsala: Anderlová Barbora

Zápis proveden a schválen 25. 5. 2019 


29. 5. 2019 Zobrazit méně

Zápis z voleb do školské rady

22. 11. 2018 proběhly volby do školské rady

28. 11. 2018 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 11. října 2018       č. 29/2018

Přítomni:   
p. Anderlová, p. Blahutová, p. Formanová, p. Barnová, p. Svobodová,p. Konopová, p. Řezníčková, p. Duffek

Omluveni: p. Tilkovský, p. Michálek     

2. 11. 2018 Zobrazit více

Složení školské rady

Složení školské rady

8. 7. 2009 Zobrazit více

Jednací řád školské rady Základní školy Mrákov

ČI. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů. ČI. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředse ...

24. 4. 2009 Zobrazit více

Stránka

 • 1