Navigace

Obsah

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

I. Charakteristika školy

1. žáci

a) Počet žáků: 198  
b) Počet tříd: I. st.      5 106
  II. st.     4 92
     


II. Funkce ve škole
 

ředitel školy: V. Duffek
zástupce ředitele školy: B. Anderlová
výchovný poradce: Š. Bezděková
předmětová komise 1. stupně: B. Anderlová
předmět. komise přírodovědných předmětů:  B. Anderlová
předmět. komise společenskovědních předmětů: D. Pinkr
předmět. komise jazyků: L. Formanová
preventista sociálně patologických jevů: D. Pinkr
preventista PO: J. Němec 
zdravotník: B. Anderlová


III.Třídnictví a úvazky učitelů 

1) Pedagogičtí pracovníci

a) Třídnictví I. st.

1. p. uč. J. Randová
2.

p. uč.  J. Blahutová

3. p. uč. D. Němcová
4. p. uč. L. Hrušková
5. p. uč. L. Vísnerová


b)Třídnictví II. st. 

6.  sl. uč. I. Trojanová
7.  p. uč. L. Formanová
8. p. uč. S. Gieblová
9. p. uč. J. Herčík

 

c) Vychovatelka ŠD: p. uč. Mlynárová
d) Vyučující bez třídnictví: p. uč. D. Pinkr
  p. uč. K. Majerová
  p. uč. Š. Bezděková
 

p. uč. J. Kohoutová              

e) Asistentka pedagoga:

 

 

p. L. Foistová

p. M. Fořtová, DiS.

 

f) Náboženství: p. Karel Adamec

 

2) Provozní pracovníci

a) účetní: J. Wachtl
b) školník: J. Němec
c) uklízečky: J. Pivoňková
  R. Šmídová
d) školní jídelna vedoucí: P. Suchá
     ostatní pracovnice: M. Komárková
  M. Růžková
  M. Miškovičová
  V. Vogeltanzová
e) mzdová účetní: SSŠ Plzeň (J. Haklová)