Obsah

Branné dny

v pondělí 26. 10. proběhla v budově školy teoretická příprava
v úterý 27. 10. žáci získané vědomosti a dovednosti předvedli v terénu